Spillutdanning

Oversikt over spillutdanninger i Norge

HiHM

Høgskolen i Hedmark har følgende bachelorgrader knyttet til spill og andre digitale medier:

HiG

Høyskolen i Gjøvik har tatt over spillprogrammeringslinja til HiHM som tidligere lå på Rena

HiN

Ved Høgskolen i Narvik kan en ta følgende grader tilknyttet spilldesign og spillprogrammering:

HiNT

I Steinkjer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbys et Bachelorgradsstudium i Spill og opplevelsesteknologi.

HiO

Ved Høgskolen i Oslo tilbys 15-poengsfaget Spill i bibliotek som videreutdanning for bibliotekarer.

NITH

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole i Oslo har følgende bachelorgrader knyttet til spill:

NOROFF

NOROFF fagskole tilbyr studietilbud innen spill fra 1 år til 3årlig bachelor. NORDOFF tilbyr nettstudier og har eller studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Trondheim.

NTNU

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim har følgende mastergrader knyttet til spill:

UiB

Universitetet i Bergen tilbyr ikke dediserte studieprogrammer innen spill, men inkluderer muligheten til å studere spill innen følgende programmer: