Video: ”Oppstart av spillfirma på Voss” v/Bjarne Rene (vostopia.com)

Presentasjon på JoinGame workshop VIII 16.april 2010 på BI Kristiansand (65MB, mp4):

Tilbake til workshop VIII