Video: ”Om PhiduLabs” v/Oddbjørn Dugand (PhiduLabs)

Presentasjon på JoinGame workshop VIII 16.april 2010 på BI Kristiansand (41MB, mp4). Beklager at første del av presentasjonen ikke ble med pga. av tekniske problemer:

Tilbake til workshop VIII