Video: ”Post-mortem: Manager League” v/Per Baumann (Fifth Season)

Presentasjon på JoinGame workshop VIII 16.april 2010 på BI Kristiansand (93MB, mp4):

Tilbake til workshop VIII