Video: "Pervasive Games Q&A" Media Farm, Agens, MediaCircus, Hyper Interaktiv

Presentasjon på JoinGame workshop VII 20.oktober 2009 på Sjøfartsmuseet i Bergen:

Tilbake til workshop VII