Video: "Minitinget 3D" v/Frode Søreide (Media Farm)

Presentasjon på JoinGame workshop VII 20.oktober 2009 på Sjøfartsmuseet i Bergen:

Tilbake til workshop VII