JoinGame Workshop VII

JoinGame workshop VII med hovedtema «pervasive games/ARG, vestlandske spillutviklere og spilljournalistikk/spillkritikk» ble arrangert på Sjøfartsmuseet i Bergen, tirsdag 20.oktober, fra ca. 09:00 til 16:00. Adressen for dagen var Haakon Sheteligs plass 15, 5007 Bergen (se kart). Her finner du dokumentasjon av arrangementet.


Presentasjoner og Video

Det ble dessverre ikke tatt video fra de to første presentasjonene (ren forglemmelse).

Innslag Presentasjon Video
Info om JoinGame og workshopen (ble ikke presentert) 2009-10-20-joingame.pdf Ingen video
”Minitinget” v/Frode Søreide, Media Farm 2009-10-20-mediafarm.pdf Minitinget3d , MiniTing Demo
”Mørkeboka” v/Matthijs Holter, Agens 2009-10-20-agens.pdf Ingen video
”Varg Veums fall” v/Jon Skivenes, MediaCircus E 2009-10-20-mediacircuse.pdf Varg Veum's Fall , Trailer, BTV-klipp
”Rottenetter” v/Are Sundnes, Hyper Interaktiv Kommer snart Rottenetter
Pervasive Games Q&A v/Søreide, Holter, Skivenes, Sundnes Ingen presentasjon Pervasive Games Q&A
“Spill, uvær og sjøkrig i Bergen” v/Jan Haugland, Turbo Tape Games 2009-10-20-turbotapegames.pdf Turbo Tape Games
“Spillutvikling til Nintendo DS” v/Edvin Fladen, Agenius Interactive AS 2009-10-20-agenius.pdf Agenius Interactive
“MediArena” v/Torill Svege, Bergen Media By 2009-10-20-bergenmediaby.pdf Bergen Media By
«Spillmotor FUZZ” v/Lars L. Marøy, Filmfondet FUZZ 2009-10-20-fuzz.pdf Filmfondet FUZZ
Spillkritikk del 1 v/FunCom, UiB, NRK, Gamereactor, Aftenposten 2009-10-20-spillkritikk.pdf Spillkritikk & Spilljournalistikk del 1
Spillkritikk del 2 v/FunCom, UiB, NRK, Gamereactor, Aftenposten Ingen presentasjon Spillkritikk & Spilljournalistikk del 2


Podcast

Du kan også laste ned presentasjonene fra JoinGame workshop VII til din mp3-spiller på JoinGame podcast.


Bilder fra workshopen

Takket være Olav Helland fra spillutvikling.org kan du se bilder fra JoinGame Workshop VII her.Programmet for dagen

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i programmet.

Tid Hvem Programpost
09:00 kristinejorgensen.jpg Velkommen til JoinGame Workshop VII v/Kristine Jørgensen (JoinGame, UiB)
P E R V A S I V E G A M E S / A R G / A L T E R N A T I V E S P I L L
”Et Alternate Reality Game (ARG) eller alternativ virkelighetsspill er et spill eller en lek som spilles ut i den virkelige verden. En målsetning med spillet er ofte å svekke eller viske ut grensen mellom virkeligheten og spillet. Deltakerne forholder seg både til hverandre og til karakterer som er kontrollert av arrangørene. Et ARG involverer ofte utfordringer, oppgaver og gåter som må løses for å nå målet. […] Grensene mellom konseptene ARG og pervasive game er flytende, og disse to uttrykkene brukes noen ganger om hverandre.” Kilde: Wikipedia
09:10 sarabrinch.jpg Introduksjon om pervasive games v/Sara Brinch (JoinGame)
09:20 frodesoreide.jpg »Minitinget» v/Frode Søreide (Media Farm)
09.45 agens-logo.jpg »Mørkeboka» v/Matthijs Holter (Agens)
10:10 Alle KAFFEPAUSE
10:30 jonskivenes.jpg »Varg Veums fall» v/Jon Skivenes (MediaCircus E)
10:55 »Rottenetter» v/Are Sundnes (Hyper Interaktiv)
11:20 alfwang.jpg Oppsummering v/Alf Inge Wang (JoinGame)
12:00 Alle LUNCH, Studentsenteret
V E S T - OG S Ø R L A N D S K S P I L L P R O D U K S J O N
Høstens workshop er lagt til vestlandet, og JoinGame vil la lokale spillprodusenter komme til orde, nærmere bestemt Turbo Tape Games og Agenius. Vi vil også få presentert nye finansieringsmuligheter og prosjekter.
13:00 turbotapegameslogo.jpg «Spill, uvær og sjøkrig i Bergen» v/Jan Haugland (Turbo Tape Games)
13:20 agenius-logo.jpg «Spillutvikling til Nintendo DS» v/Edvin Fladen (Agenius Interactive AS)
13:40 bergenmediaby-logo.jpg
spillfondet-fuzz-logo.jpg
«MediArena» v/Torill Svege (Bergen Media By) og «Spillmotor FUZZ» v/Lars L. Marøy (Filmfondet FUZZ)
13:55 Alle KAFFEPAUSE
S P I L L K R I T I K K / S P I L L J O U R N A L I S T I K K
14:15 marenagdestein.jpg
nrk-logo.jpg
funcom-logo.jpg
gamereactor_logo.jpg
aftenposten-logo.jpg
uib-logo.jpg
I en kronikk i Aftenposten i juni stilte forfatter og forlegger John Erik Riley spørsmålet om det ikke var på tide å heve nivået på norsk spillkritikk. Ikke lenge etter kom reaksjonene. I bloggform, på twitter og i diverse forumtråder ble emnet diskutert av både spilljournalister, spillutviklere og andre ivrig interesserte. JoinGame vil hente opp igjen debatten fra i sommer, og å få inn nye synspunkter.

Paneldebatt om spillkritikk med Maren Agdestein (JoinGame), Rune Håkonsen (NRK), Jørgen Tharaldsen (FunCom, Spillprodusentforeningen), Jon Cato Lorentzen (Gamereactor, Aftenposten), og Karl Knapskog (UiB)
16:00 -
18:00
Alle MIDDAG, Spisestedet på Høyden


Trykk på bildene for stor plakat/programmet:
plakat_joingame_workshop_vi.jpg joingame-workshop-vii-plaka.jpg


Bespisning

  • JoinGame byr på lunsj på Studentsenteret kl. 12-13: Lunsjpakketilbud med tre snitter, kaffe og te.
  • JoinGame byr på middag på Spisestedet På Høyden kl. 16-18:Sprøstekt sei m/persillerotkrem, sesongens grønnsaker og nypoteter fra Lygre eller lammefilet m/tyttebærsky og kongeøstesopp, sesongens grønnsaker og nypoteter fra Lygre. Dessert: Tilslørte bondepiker

Kontakt

Ta kontakt med Sara Brinch eller Maren Agdestein hvis du spørsmål om arrangementet.