JoinGame Workshop V i Oslo

JoinGame workshop ble arrangert som to del-arrangement:

  • Forskningsworkshop torsdag 5. februar i Store Auditorum i Informatikkbygningen, Universitetet i Oslo (UiO).
  • Ordinær JoinGame workshop fredag 6. februar i Auditorium 1, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH Oslo), Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo.

Her finner du dokumentasjon av arrangementet.

Dokumenter fra workshop V

Her er en liste over presentasjoner og referat fra JoinGame workshop V (mer vil bli lagt til senere):


Bilder

Bilder fra workshopen (både fra 5. og 6. februar


Forskningsworkshop 5. februar

JoinGame arrangerte en forskningsworkshop torsdag 5. februar i Store Auditorium i Informatikkbygningen, Universitetet i Oslo (UiO).

Hovedfokus på denne workshopen var utvikling av nye forskningsprosjekter og forskningsprosjekter relatert til dataspill. Workshopen var åpen for alle som er interessert i forskning innen dataspill og relaterte fagområder.

Program TORSDAG 5. februar

Tid Programpost
11:30 - 12:00 Mingling, registrering og kaffe
12:00 - 12:15 «Velkommen» v/JoinGame-representant. Kort presentasjon av programmet for de to dagene
12:15 - 12:30 «JoinGame og forskning. Mål og prosjekt». Presentasjon av prosjektforslag som vil bli diskutert i workshop ved Sara Brinch, samt innspill fra salen
12:30 - 13:30 «FoU-muligheter. VERDIKT forteller om støtteordninger og erfaringer fra tidligere søknadsrunder» v/ Olaug Råd, Programkoordinator/Seniorrådgiver i VERDIKT
13:30 - 13:45 Kaffepause
13:45 - 15:00 Workshop: Deltagere deles opp i grupper og jobber med prosjektforslagene som er blitt presentert.
15:00 - 15:55 «Hvilken forskning og kunnskap om dataspill trenger vi?» Diskusjon rundt St. Melding Nr 14: Dataspill. v/Dag Asbjørnsen, Kultur- og kirkedepartementet, samt innspill fra salen
15:55 - 16:00 Avslutning


JoinGame workshop 6. februar

JoinGame arrangerte en ordinær JoinGame workshop fredag 6. februar. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH OSLO) var vertskap for workshopen. Workshopens fokus var lagt på to hovedtema:

  • Dataspill og samhandling: Denne delen av programmet fokuserte på flerbrukerspill, spillmodding, virtuelle verdener og samarbeid i dataspill.
  • Mythbusting - 4 myter om dataspill settes på prøve: Følgende myter ble tatt opp i paneldebatten: 1) Spill er avhengighetsdannende, 2) 4) Spill påvirker adferden, 3) Spill er det bare gutter som driver med, og 4) Spill er kultur.


Program FREDAG 6. februar før Lunch

Tid Programpost
09:00 - 09:15 Introduksjon til JoinGame v/Sara Brinch (JoinGame, NTNU)
09:15 - 09:45 Presentasjon fra JoinGame forskningsworkshop 5. februar
09:45 - 10:10 «Design Challenges in Multiplayer Online Games» v/Ole Herbjørnsen, FunCom
10:10 - 10:35 «Second Life og Virtuelle Verdner» v/Per Robert Fjelly, IBM
10:35 - 10:50 Kaffepause
10:50 - 11:15 «Zoovolution - samarbeid på mange plattformer» v/Sven Myhre, Web&Circus
11:15 - 11:40 «Spillmodding» v/Håvard S. Skjærvik, spillmodding.no
11:40 - 12:05 «Prod-users» i flerbrukerspill: Hvordan forske på skapende brukere» v/Faltin Karlsen, UiO
12:05 - 12:20 Diskusjon: Framtiden for samhandling i spill
12:20 - 13:15 Lunch: koldtbord


Program FREDAG 6. februar etter Lunch

Følgende bidro i et ekspertpanel: Spilljounalist Snorre Bryne (Dagbladet), og spillforskerne Faltin Karlsen (UiO), Rune Klevjer (UiB), Torill Mortensen (HiVolda), Jessica Enevold (ITU), Sara Brinch (NTNU), og Kristine Ask (NTNU).

Tid Programpost
13:15 - 14:15 Paneldebatt: «Myter og Realiteter. Dataspill i media, forskning og hverdag»
14:15 - 14:30 Kaffepause
14:30 - 15:00 Paneldebatt fortsetter
15:00 - 15:30 Avslutning med innspill fra salen 
16:00 - 17:00 Middag på Oslo Mekaniske Verksted: Tapas