JoinGame Workshop IV

JoinGame workshop IV ble arrangert fredag 24.oktober 2008 i på Nova Hotell Trondheim i forbindelse med at Industrial Gaming 08 ble arrangert samme sted 22. og 23. oktober. Her finner du dokumentasjon av arrangementet.

Tema

Workshop IV fokuserte på tre tema:

  • Spillprosjekter og forsvaret: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Innovasjon Norge ønsker å initiere et samarbeid mellom FFI og spillutviklere/spillforskere. FFI og Innovasjon Norge vil informere om muligheter for et slik samarbeid og åpne for diskusjon og innspill fra deltakerne på workshopen.
  • Spill på ulike plattformer/multiplattform: Flere spillutviklere vil holde presentasjoner relatert til erfaringer og utfordringer å utvikle spill på spesifikke plattformer og/eller utvikle spill på flere plattformer.
  • Læring og dataspill: Dette temaet vil fokusere på hvordan dataspill kan brukes innen læring eller trening av personell.


Dokumenter fra workshop IV

Her er dokumenter og presentasjoner fra JoinGame workshop IV:


Invitert gjest

Simon Egenfeldt-Nielsen fra Center for Computer Games Research ved IT-Universitetet i København gav presentasjonen: «What is a good learning game - focus, integration & motivation.»

Kort abstract: «The short and simple to what a good learning game is often reduced to what you learn, but this talk will explore the intersection between the game experience and the learning experience. These two cannot (should not) be separated although they in many learning games in reality are.»

Simon Egenfeldt-Nielsen har også vært med på å starte opp firmaet Serious Games Interactive.


Program før lunch

Programpost Hvem
09:30-09:45 Intro om JoinGame Sara Brinch, NTNU
09:45-10:10 "FFI & Virtuelle verdener" Lars-Espen Baaerud, FFI
10:10-10:35 Presentasjonene "Spillbasert forsvarsforskning" Svein Martiniussen (FFI)
10:35-10:50 Diskusjon/innspill på spillprosjekter med forsvaret Alle
10:50-11:10 Kaffepause
11:10-12:00 Innovasjon Norges Støtteordninger Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge
12.00-13:00 Lunch på Nova


Program etter lunch

Programpost Hvem
13:00-13:20 Den fysiske virkeligheten som spillverden Kim Sørensen, StudentbyEN
13:20-13:40 Demonstrasjon fra Visco Tore Waldeland/Øystein Stray
13:40-14:00 Demo of new mobile technology Anders Knive Lassen ARM
14:00-14:25 Kaffepause
14:25-14:55 What is a good learning game - Focus, integration & motivation Simon Egenfeldt-Nielsen, Center for Computer Games Research, ITU
14:55-15:15 Erfaringer fra spill og læring Frank Jakobsen, Cyberlab
15:15-15:35 Serious gaming - status etter tre års erfaring Øistein Skeie, Hyper Interaktiv AS
15:35-15:50 Diskusjon/innspill på læring og spill Alle
15:50-16.00 Outro joingame (workshop, utlysninger, arrangement) Sara Brinch, NTNUBilder fra workshop IV

^ Bilder ^ Bilder ^

joingame-iv-024.jpg joingame-iv-026.jpg
joingame-iv-028.jpg
joingame-iv-032.jpg joingame-iv-029.jpg
joingame-iv-034.jpg
joingame-iv-055.jpg
joingame-iv-036.jpg joingame-iv-037.jpg
joingame-iv-045.jpg
joingame-iv-040.jpg joingame-iv-046.jpg
joingame-iv-044.jpg
joingame-iv-042.jpg joingame-iv-047.jpg
joingame-iv-048.jpg joingame-iv-049.jpg
joingame-iv-052.jpg joingame-iv-050.jpg
joingame-iv-053.jpg